Logo
Loading

坠落缓冲装置

55336

Maxitube 安全钩缓冲系绳

产品描述

2 m rope lanyard with energy absorber with Standard and Maxitube karabiners.

产品尺码

Unica Size chart »

产品颜色

下载技术参数 »

坠落缓冲装置

技术参数表

  • 建筑和道路施工行业
  • 重工业
  • 轻工业
  • 石油化工行业
  • 服务行业和工艺品行业
  • 农业、园艺和林业
  • 高空作业